VOORDELEN VAN PARTNERSCHAPSADMINISTRATIE

1. Bescherming van het partnerschapsbedrijf tegen schuldeisers, bijvoorbeeld degenen met een dwangbrief, vonnis of afwikkelingsverzoek. 2. De IP heeft de leiding over het partnerschap en heeft drie maanden de tijd om de problemen te onderzoeken, oplossingen uit te werken en het beste voorstel te doen voor het omgaan met de insolventie. 3. Wanneer de druk […]