VOORDELEN VAN PARTNERSCHAPSADMINISTRATIE

1. Bescherming van het partnerschapsbedrijf tegen schuldeisers, bijvoorbeeld degenen met een dwangbrief, vonnis of afwikkelingsverzoek.

2. De IP heeft de leiding over het partnerschap en heeft drie maanden de tijd om de problemen te onderzoeken, oplossingen uit te werken en het beste voorstel te doen voor het omgaan met de insolventie.

3. Wanneer de druk van de schuldeiser toeneemt, wordt voorkomen dat schuldeisers zichzelf op de insolventieladder duwen en schulden innen door middel van gerechtelijke stappen.

4. Het kan de belangen van de schuldeisers als geheel maximaliseren

5. Als een partner insolvent wordt, kunnen de schuldeisers van de individuele partners het partnerschap niet aanvallen.

Als een partnerschap in ernstige financiƫle moeilijkheden verkeert, feitelijk insolvent is of op het punt staat insolvent te worden, kan dit een optie zijn om te overwegen. Meestal is er een dringende noodzaak om het probleem aan te pakken, aangezien het bedrijf snel zonder geld komt te zitten en bescherming nodig heeft. Alle partners moeten solvabel zijn. In feite is de partnerschapsadministratie bedoeld om het partnerschap te beschermen terwijl een herstructurering, herfinanciering of verkoop wordt overwogen.

VDG administratiekantoor Rotterdam